Majk Spirit: Zkusme to v míru

Válka trvá již od doby, kdy začala ta první. Krvavé kameny, palice, až po atomové hlavice. Tisíce let tentýž příběh. Točíme se v jednom kruhu, zbraně všeho druhu, násilí všeho druhu. Od paleolitu po dnešek, od jednotlivce po celek, od Izraele po Havaj. Rozděl ~…
Eckhart Tolle: Život v přítomnosti a úspěch

Velmi často zaznívá otázka, jestli je život v přítomném okamžiku v rozporu s materiálním úspěchem. „Život bez cíle a bez budoucnosti přeci znamená, že se necháváme unášet okolnostmi.“ Je jistě dobré vědět, kam jdete, ale nesmíte zapomínat, že jediné, co je na vaší životní cestě reálné, je krok,…
Nemusíte neustále o něco usilovat

Nemusíte neustále o něco usilovat; přestaňte bez ustání snít, projektovat, plánovat a pracovat. Nesnažte se něčeho dosáhnout, nebuďte stále v akci a nikým nemanipulujte, nechtějte někým být, nesnažte se někam dostat. Zapomínáte na tu nejprostší a nejzjevnější věc: být tady. Nejste-li přítomni, ztrácíte zdroj všeho,…
Vytyčte si směr a vizualizujte klidnou cestu

Vytyčte si směr a vizualizujte klidnou cestu, abyste s vyváženým kýlem a ustálenou přídí mohli plout s větrem změn. Pokud chcete zvládnout současné zrychlené energie, přestaňte si dělat starosti, zpomalte, smějte se a dovolte sami sobě přepych skutečné radosti ze života. „Smích rozhání mlhu…
Eckhart Tolle: Vnímejte, ale neposuzujte

Většina lidí vnímá svět kolem sebe jen okrajově, zvláště tehdy, když se pohybují v dobře známém prostředí. Hlas v hlavě na sebe upoutá většinu jejich pozornosti. Někteří lidé se proto cítí živější, když cestují a navštěvují neznámá místa, protože když poznávají něco nového,…