Krátký příběh k zamyšlení: Dva vlci

vlciJednoho večera vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.

Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky.

Jeden je zlý. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.

Ten druhý je hodný. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra”.

Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: „A který vlk vyhraje?”

Starý Indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš.”

Plná verze filmu: Poselství naděje Velmi inspirující dokument (25 min.) o naší sounáležitosti s vesmírem. To, čemu dáváme svou energii a svou emoci, se stává naší realitou. Je to schopn...
Himalájské příběhy: Vyberte si jen jednu cestu Jeden žák neustále experimentoval s nejrůznějšími způsoby osvobození, těmi i oněmi metodami rozvoje sebe samého, technikami duchovního zdokonalování. ...
Jaroslav Dušek: Odpočívej a přitom buď ve střehu Bojovník je ten, který čeká, neví na co, ale když to přijde, tak on to pozná. A z druhé strany, podobný popis říkají peruánští šamani, když se zeptáte...
Nejznámější mantra tibetského buddhismu Óm mani padmé húm je pravděpodobně nejznámější mantra tibetského buddhismu transformující emoce. ÓM transformuje pýchu a egoismus, MA žárlivost a z...
Nic nezmění můj svět Zpěvačka Fiona Apple nazpívala píseň Napříč vesmírem, kterou napsal Paul McCartney společně s Johnem Lennonem. Ve videoklipu se Fiona nachází v restau...
Mooji: Seberealizace okamžitě Za starých časů se tradičně tvrdilo, že musíte strávit minimálně 12 let s žijícím mistrem a po tomto období měla být mysl pozvolna transformována z os...
Jan Hnízdil: Imunita znamená dobrá nálada Na člověka je třeba dívat se jako na celek a nespoléhat jen na výsledky testů lékařství. Dotaz: Je zřejmé, že psychický stav má vliv na stav fyzick...
Nejlepší reklama všech dob: Nebojuj, miluj! Ve světě plném válek je nejsilnější zbraní láska. Podívejte se na jednu z nejinspirativnějších reklam všech dob, která poukazuje zbytečnost válečných ...