Buď vyjímečný a nebuď jedním z nich

Chovej se ke svému okolí, jako bys to byl ty sám, to je poselství, které nese video zpracované Hanzem Sedlářem. Děkujeme za vaší tvorbu, kterou zasíláte na email.