Čas je jen klam, život není

Čas je jen klam, život není

Přemýšleli jste někdy o tom, co vlastně znamená slovo život? Když se zeptáte vědce, učitele, rodiče nebo kohokoli jiného, vyjmenuje vám všechny podmínky pro existenci života, ale nikdy to, co vlastně život znamená. A s časem je to podobně.

Lidé berou tyto dvě věci jako samozřejmost, stejně jako mnoho dalších. Kdyby jim malé dítě položilo otázku: „Co je to čas?“, asi by si ťukali na čelo a hloupě se smáli. Ale zkusme se nad tím pozastavit. Proč například dítě neví, co je to čas, a dospělí ano, ale nedokážou to vysvětlit, přestože ho vnímají? Aby se dalo odpovědět, musím konec věty malinko poupravit: ale nedokážou to vysvětlit, přestože ho oni vnímají.

Je to jednoduché. Každé dítě, dokud ho společnost neupraví k obrazu svému, čas nevnímá. Děti žijí tady a teď. Pro ně čas neexistuje. Užívají si přítomnosti, hrají si, radují se. Neřeší, co bylo, ani co se stane. Právě proto se děje, že když dítěti přikážete, aby si vzalo láhev s pitím, která leží na stole, a ono si ji nevezme, později vám tvrdí, že o láhvi mu nikdo neřekl. To dítě žije jen pro přítomný okamžik, a když v tom okamžiku láhvi nemělo, nevědělo o ní.

Moderní společnost je ale vůči dětským hrátkám skeptická a děti jsou vychovávány jen k zodpovědnosti a jakýkoli náznak fantazie je v nich ubíjen, přestože všichni propagují kreativitu. Tyhle dva fakty si vzájemně odporují. Kdyby děti nebyly takto „předělávány“, všichni by se soustředili jen na přítomnost. Díky tomuto předělávání se stává, že lidé žijí v budoucnosti nebo v minulosti.

Když uvedu další příklad, dospělý pracující si celý den říká: „Ať už ten den skončí, já se tak těším domů na film a odpočinek…“. Jenže když přijde domů, stěžuje si, že zase bude muset brzo vstávat. Když plánuje dovolenou, je myšlenkami na pláži u moře, a pak, když tam skutečně je, myslí jen na stres z práce, která se za tu dobu doma nahromadí. Vůbec si neužívá života a dojde mu to ve stáří, když je pozdě. Proto si myslím, že dospělí lidé by měli vnímat život i čas jako dítě, ale ne zůstat dítětem.

Čas je jen výmysl člověka. Kdysi dávno někoho napadlo, že by byla legrace změřit si stíny, a od té doby je lidská mysl svázána tikáním. Věřili byste tomu? Člověk v podstatě času slouží. Neustále kontrolujeme hodinky, musíme stihnout spoustu věcí, spěcháme a stresujeme se jen kvůli malému hloupému strojku, kterému se říká hodiny. Vždyť je to k smíchu. Dá se říct, že čas ničí život. Ale když se to tak vezme, co tedy je ten čas a život? Mohla bych si ukousat nehty, než bych přišla na správná slova, jak to vysvětlit. Ale tato dvě slova za uvedení určitě stojí: Čas neexistuje.

To jediné, co nás přesvědčuje o jeho existenci, je paměť a mysl. To proto, že si vzpomínáme, co bylo včera, a víme, co se bude během příštího týdne dít. Ale představte si čas jako pomyslnou přímku. Nikde nekončí, ani nikde nezačíná, není na ní žádná zarážka, prostě jen běží. Jak tedy určíte, kde je přítomnost, minulost nebo budoucnost? Neurčíte. Tato rozdělení se slévají dohromady. Všechno, co se kdy stalo, se dá shrnout do jednoho jediného okamžiku. Do přítomnosti. Když si tohle uvědomíte a začnete se podle toho řídit, dostanete se do stavu zvaného bezčasí. Žijete jen touhle konkrétní chvílí a nic jiného neexistuje. Čas neexistuje a život je energie, tady a teď.

Na závěr bych chtěla dodat, že i když je čas jen klam, dnešní doba je mu podřízená. Ale když už s ním je třeba žít, berte ho za svého přítele, ne nepřítele.

~ Lucie Matějková, 15 let