Čtyři dohody: Co je realita?

tym_pack_3CDA_4_dohody.inddCo je realita? Realita je subjektivní pohled na věci kolem nás. Tolik, kolik je lidí, tolik je možných a existujících realit.

Tak jako jablko pro Adama a Evu nebylo prvotní hřích, ale úmysl, který je oba “uvrhl” mimo dokonalost světa ráje, aby obohatili svou zkušenost a vrátili se zpět oba k božské dokonalosti.

Je to symbolismus toho, že my sami jsme byli vytrženi z dokonalosti a skrze každodenní život se zdokonalujeme a skrze další inkarnování se postupem času přibližujeme nirváně, zpět k ráji.

V životě se učíme. Skrze naši nedokonalost, děláme “chyby”, které nás učí na naší cestě životem.

Říká se, že pokud bychom byli perfektní, nebyli bychom tady, ale byli bychom v nirváně. Chyby můžeme dělat různého charakteru. Chyby, které hodnotíme my, ostatní anebo mají hlubší duchovní opodstatnění.

První z mnoha chyb je, že si bereme věci osobně

Cokoliv, co uslyšíme a uvidíme kolem sebe se nás netýká, je to pohled a konání lidí vzhledem k jejich subjektivním realitám. My sami jsme sobě nejlepšími mistry, a pokud pravdivě a upřímně nasloucháme své intuici, duši a srdci, poznáme, co je správné, nesprávné a co a v jaké chvíli udělat. My sami poznáme, jací jsme.

Vytváření domněnek je druhá častá věc

Častokrát ani sami nevíme, co je v nás, přesto si v hlavě vytváříme vlastní scénáře o druhých. Třeba po zhlédnutí nějakého věrohodného pořadu v televizi hned hodnotíme, co jak je a kdo co udělal. Lepší je se o věcech přesvědčit osobní zkušeností, která je nestranná a sama nám řekne, jaký svět je a co je pro nás nejlepší.

Dělejte vše tak, jak nejlépe dokážete

Občas se někdo přepíná, dělá nad rámec svého zdraví, cítění a intuice. Pak to odnáší jeho zdraví, jistota i rodina. Dělejte jenom to, co v dané chvíli můžete a na co se v dané chvíli zmůžete.

Nehřešte slovem

Vše co řeknete je vlnění. A vlnění dle zákona gravitace (ne té Newtonovské) ovlivňuje věci kolem nás. Ovlivňujete životy a dění kolem sebe. Nejlepší metoda pro život je nezasahovat, nechat věci, reality, tak jak jsou. Vše má v životě nějaké smysl, místo, důvod a řád. Není důvod to měnit. Jediné, co by mělo zajímat Vás, jste Vy, Vaše srdce a Vaše vlastní realita, neovlivňujte ostatní svými slovy.

Tyto řádky jsou inspirovány mými osobními zkušenostmi smíšenými s myšlenkami Dona Miguela Ruize a jeho knihou Čtyři dohody. Pokud píši, že byste se měli zajímat jenom o sebe, neznamená to egoismus, znamená to, že pokud se budete zajímat o sebe a Vaše srdce Vám řekne, pomáhejte ostatním, tak to dělejte, jak nejlépe dokážete. Ne proto, že Vám někdo řekne, abyste to dělali.

Přeji hezký podzim a mnoho štěstí při čtyřech dohodách i ve Vašem životě.

pro Sebeřízení.cz, Tomáš Sedláček