Dává dnešní vzdělávání smysl? 15 otázek Majka Spirita na současné principy školství

Dostalo se ke mně, že u nás stávkují učitelé. K tomuto tématu se už dlouho chystám napsat pár slov. Na jedné straně by jsem rád vyjádřil podporu všem dobrým učitelům. Moje babička byla ředitelkou na základní škole a sám mám velký respekt pro tuto práci.

Je zarážející, že tak zásadní povolání je tak skromně finančně oceněno, když oproti tomu například sportovci vydělávají závratné částky, v podstatě za směšné úsilí (bez urážky, miluji sport). I na tomto je krásně vidět, jak je náš systém postaven na hlavu.

Co mě ale dlouhodobě zaráží ještě mnohem více, je katastrofální systém, jakým funguje naše vzdělávání na státních školách. Proč učitelé nestávkují a neprotestují proti tomu, jak špatně je nastaven vzdělávací systém?

Proč učí děti memorovat „fakta“ a neučí je jak používat vlastni mysl a uvažovat samostatně?

Proč je v škole nejdůležitější uspět v testech a mít dobré známky, ale neučí se, co chtít od života a jak to dostat? Proč jsem se vše důležité musel naučit mimo školy?

Proč neučíme děti, jak důležité je mít v životě jasný záměr a jak nepodstatné jsou všechny ty abstraktní vědomosti?

Proč se učí dějepis a chemii, ale neučí se o psychologii mezilidských vztahů? Nebo co a kolik mají jíst a jaký je přímý vztah mezi zdravím a stravováním?

Proč se učí být strojem na peníze, ale neučí se, že jejich největším bohatstvím je čas?

Proč se učí všemožné teorie, ale neučí se jako rozeznat praktické nápady, jak zlepšit svůj život? Proč se neučí, jak dospět ke správným rozhodnutím a spoléhat se na vlastní úsudek?

Proč se neučí beze strachu vyjadřovat vlastní myšlenky a přijímat nebo odmítat myšlenky jiných? Proč se učí tři cizí jazyky, ale neučí se, že nejdůležitější je porozumět tomu, jak funguje jejich vlastní hlava?

Proč se učí soutěžit a chtít byt první, ale neučí se zlaté pravidlo, že všechno co uděláš pro druhé, uděláš zároveň i pro sebe?

Proč se učí bez pochybnosti přebírat názory od rodičů, učitelů a duchovních, ale neučí se nezpochybňovat svůj šestý smysl a poslouchat svůj vnitřní hlas?

Proč? Komu to vyhovuje?

Majk Spirit