Dávat si cíle není efektivní. Lépe funguje zaměřit se na systém

Glenn Carstens-Peters, Unsplash

Ze všech stran dnes slyšíme, že chceme-li v životě něčeho dosáhnout – ať už si toužíme zlepšit kondici, vybudovat firmu, víc relaxovat nebo strávit víc času s přáteli a rodinou – musíme si stanovit konkrétní, dosažitelné cíle.

I já tak dlouhá léta přistupoval ke svým návykům. Každý z nich jsem bral jako cíl, k němuž je nutné dojít. Cílem mi byly známky, které jsem chtěl nosit ze školy, váhy, které jsem toužil zvedat v posilovně, a zisky, jichž jsem chtěl dosahovat v podnikání.

Časem jsem si však uvědomil, že mé výsledky se příliš nepodobají cílům, které jsem si stanovil, že spíše vyplývají ze systémů, které jsem si osvojil. Jaký je rozdíl mezi cíli a systémy? Odpověď na tuto otázku jsem se poprvé dozvěděl od Scotta Adamse, autora slavného komiksu Dilbert.

Cíle jsou výsledky, jichž chcete dosáhnout. Systémy jsou procesy, které k nim vedou.

Pokud jste trenér, vaším cílem může být třeba vítězství na šampionátu. Vaším systémem je pak způsob, jak sestavujete soupisku, jak vedete své asistenty a jaké trenérské metody používáte. Pokud jste podnikatel, stanovíte si například cíl vybudovat firmu s obratem jednoho milionu dolarů. Vaším systémem je pak způsob, jak testujete nové nápady, zaměstnáváte nové lidi a vedete marketingové kampaně.

Pokud jste hudebník, můžete si třeba stanovit cíl naučit se novou skladbu. Vaším systémem je pak to, jak často cvičíte, jak analyzujete a studujete obtížné partie a jak přijímáte zpětnou vazbu od svých mentorů. A nyní vám položím zajímavou otázku: Kdybyste zcela ignorovali své cíle a zaměřili se pouze na systémy, uspěli byste?

Kdyby se například basketbalový kouč neohlížel na cíl vyhrát turnaj a soustředil se pouze na to, jak jeho svěřenci každý den trénují, měl by přesto výsledky? Já myslím, že ano. Cílem každého sportovce je dosáhnout co nejvyššího skóre, bylo by však pošetilé strávit celý zápas zíráním na výsledkovou tabuli. K triumfu vede jediná cesta – každý den se zlepšovat. Jak řekl Bill Walsh, trojnásobný vítěz Super Bowlu: „Skóre už se o sebe postará.“ Totéž platí i pro ostatní sféry života. Chcete-li lepší výsledky, zapomeňte na cíle. Soustřeďte se raději na systémy.

Co konkrétně tím myslím? Jsou cíle dočista bezvýznamné?

Ovšemže ne. Cíle vám ukazují směr, ale jen díky systémům děláte pokroky. Pokud věnujete příliš mnoho pozornost cílům na úkor systémů, nastane několik problémů.

Problém č. 1: Vítězové i poražení mívají ty samé cíle.

Kdo vyzdvihuje význam stanovování cílů, trpí takzvaným klamem přeživších. Soustředí se na ty, kdo nakonec vyhráli – přeživší – a chybně usuzuje, že strůjcem jejich úspěchu byly právě ambiciózní cíle. Neuvědomuje si přitom, že všichni, kteří zůstali v poli poražených, měli naprosto stejné cíle.

Každý olympionik chce získat zlatou medaili. Každý uchazeč o zaměstnání chce u pohovoru uspět. Sdílejí-li úspěšní i neúspěšní lidé tytéž cíle, pak to nemůže být faktor, který rozhoduje o vítězích a poražených. Britské cyklisty nevynesl na vrchol jejich disciplíny cíl zvítězit v Tour de France. Nepochybuji, že o to usilovali každý předcházející rok, jako ostatně všechny profesionální týmy. Jejich sen zůstával stejný. Splnili si jej však, teprve když zavedli systém neustálých drobných pokroků.

Problém č. 2: Dosažení cíle je pouze chvilková změna.

Představte si, že máte nepořádek v pokoji a rozhodnete se uklidit. Pokud své předsevzetí dodržíte, váš pokoj prokoukne – dočasně. Nezměníte-li totiž své návyky, které předchozí pohromu způsobily, a budete dál pohazovat svršky po zemi, brzy se budete brodit novými závějemi a doufat v další vzedmutí motivace. Opakovaně tak budete končit ve stejném bodě, protože jste nezměnili příslušný systém. Léčili jste symptom namísto příčiny.

Pokud dosáhnete určitého cíle, váš život se změní jen pro danou chvíli. To je v souvislosti s osobním rozvojem kontraintuitivní myšlenka. Obvykle si říkáme, že si musíme zlepšit své výsledky, jenže v těch problém není. Ve skutečnosti musíme změnit především systémy, které k těmto výsledkům vedou. Pokud řešíte problémy na úrovni výsledků, jsou vaše řešení pouze dočasná. Chcete-li se však zlepšit trvale, musíte se zaměřit na systémy. Zlepšete vstupy, a výstupy se už o sebe postarají.

Problém č. 3: Cíle omezují vaše štěstí.

Každý cíl má kořeny v následujícím předpokladu: „Jakmile dosáhnu svého cíle, budu šťastný.“ Problém s takovou na cíl zaměřenou mentalitou spočívá ve skutečnosti, že své štěstí neustále odkládáte do budoucna, k nějakému příštímu milníku. Já se do této pasti chytil tolikrát, že už to ani nespočítám. Dlouhá léta pro mě bylo štěstí vždy něčím, co mě teprve čeká, čeho si bude užívat mé budoucí já. Například jsem si slíbil, že si odpočinu, jakmile naberu deset kilo svalové hmoty nebo jakmile o mé firmě napíšou New York Times.

Cíle jsou navíc jádrem konfliktu typu „buď, anebo“ – buď svého cíle dosáhnete a stanete se vítězem, anebo nedosáhnete a zůstanete v poli poražených. Sami sebe svážete příliš těsnou definicí štěstí. To je chyba. Není pravděpodobné, že vaše skutečná životní pouť bude přesně kopírovat trajektorii, kterou jste si vysnili na začátku. Není logické vázat vlastní spokojenost na určitý scénář, když k úspěchu vede spousta cest. Protilékem je mentalita zaměřená na systém. Pokud se zamilujete nikoli do výsledku, nýbrž do procesu, nemusíte čekat, až sami sobě udělíte povolení ke štěstí. Spokojení jste po celou dobu, po kterou váš systém funguje. A systém může být úspěšný v mnoha různých podobách, nikoli jen v té původní, plánované.

Problém č. 4: Cíle jsou v rozporu s dlouhodobým pokrokem.

Na cíl nastavená mysl v neposlední řadě vede k takzvanému „jojo efektu“. Mnozí běžci dlouhé měsíce dřou, jakmile však proběhnou cílovou páskou, přestanou trénovat. Závod skončil a s ním se vytratila i jejich motivace. Pokud veškerou svou tvrdou práci svážete s určitým cílem, co vás bude dál hnát kupředu, až jej dosáhnete? Proto se tolik lidí vrací do starých, pohodlných kolejí, jakmile si něco splní.

Účelem nastavování cílů je vítězství ve hře. Účelem budování systémů je hra samotná. Kdo uvažuje opravdu dlouhodobě, na cíle se příliš neohlíží. Nesoustředí se na jeden určitý úspěch, nýbrž na proces neustálého tříbení a zlepšování. Tím pravým motorem pokroku je vaše oddanost procesu.

Systém návyků

Pokud se vám nedaří změnit návyky, pak problém není ve vás osobně, nýbrž ve vašich systémech. Zlozvyky se vás drží jako klíšťata nikoli kvůli tomu, že se nechcete změnit, ale protože jste si k tomu vybrali špatný systém.

Nevzhlížejte vzhůru ke svým cílům. Podívejte se naopak dolů, na své systémy. Přesvědčení, že obecné systémy jsou podstatnější než jednotlivé cíle, je jedním z hlavních témat. Je to rovněž jedna z hlubších rovin významu slova atomový.

Nyní už zřejmě víte, že atomové návyky znamenají drobné změny, marginální přírůstky, soustavná jednoprocentní zlepšení. Jsou to dílčí návyky, z nichž sestávají větší systémy. Stejně jako jsou atomy základními stavebními prvky molekul, atomové návyky jsou stavebními prvky pozoruhodných výsledků.

Návyky jsou jako atomy našeho života. Každý je nedělitelnou jednotkou, která přispívá k celkovému pokroku. Tyto malé, všední praktiky se zpočátku mohou jevit nicotné, časem se však nahromadí a znásobí a dovedou vás k velkým vítězstvím, jejichž hodnota mnohonásobně překoná počáteční investice. Jsou malé, ale šikovné. Takový je pravý význam termínu atomové návyky – pravidelný, rutinní úkon, který se může zdát triviální, je však zdrojem netušeného potenciálu. Je základem systému kumulovaného růstu.

Shrnutí

Návyky jsou složeným úrokem osobního rozvoje. Každodenní zlepšení o jedno procento je v dlouhodobém horizontu významné.

  • Návyky jsou dvojsečnou zbraní. Mohou nám prospívat i škodit. Proto je důležité porozumět detailům.
  • Drobné změny jsou někdy zdánlivě neúčinné, dokud nepřekročí určitou kritickou mez. Ty nejpůsobivější výsledky každého kumulativního procesu se dostavují se zpožděním. Obrňte se trpělivostí.
  • Atomový návyk je drobný návyk, z nichž sestává rozsáhlejší systém. Stejně jako jsou atomy základními stavebními prvky molekul, atomové návyky jsou stavebními prvky pozoruhodných výsledků.
  • Pokud chcete lepší výsledky, nestanovujte si cíle. Zaměřte se raději na systém.
  • Nevzhlížejte vzhůru k cílům. Podívejte se naopak dolů, na své systémy.