Dopis Abrahama Lincolna učiteli svého syna

Abraham_Lincoln_November_1863Vím, bude se muset učit,
že všichni lidé nejsou spravedliví,
že všichni lidé nejsou upřímní.

Učte ho však také,
že ke každému ničemovi najdeme jednoho hrdinu,
že na každého sobeckého politika
je i jeden oddaný vůdce.

Učte ho, že na každého nepřítele
je i jeden přítel.

Vím, nějaký čas to potrvá,
učte ho však, můžete-li,
že jeden vydělaný dolar
má mnohem větší hodnotu než pět nalezených.

Učte ho umět prohrávat
i těšit se z vítězství.

Veďte ho k tomu, ať nezávidí.
Učte jej tajemství tichého smíchu.

Nechť se brzy naučí,
že nejsnadněji se porážejí tyrani.
Učte jej, můžete-li, kouzlu knih,
dejte mu však i čas
na rozjímání o letu ptáků na obloze,
včelek na slunci
a kvítků na zelené stráni.

Ve škole ho učte,
že neúspěch je mnohem úctyhodnější
než podvod.

Naučte ho věřit svým vlastním nápadům,
byť by mu každý říkal, že se mýlí.
Učte ho být vlídný k vlídným lidem
a přísný k přísným.

Pokuste se dát mému synovi
sílu, aby nešel s davem,
když ostatní chytají jeho vítr.
Učte jej naslouchat každému člověku.
Učte ho však také, aby vše, co slyší,
prosíval sítem Pravdy
a bral si jen to dobré, co jím projde.

Naučte ho smát se, když je smutný,
učte jej, že za slzy se stydět nemusí.
Učte ho, ať z cyniků si tropí žerty
a vyvaruje se přílišné laskavosti.
Učte jej, ať sílu svých svalů i hlavu
prodá těm, co dávají nejvíc,
avšak nikdy ke koupi nenabízí
své srdce či duši.

Naučte ho neposlouchat řvoucí dav
a povstat a jít do boje,
když si myslí, že je v právu.

Buďte k němu vlídný,
ale nehýčkejte ho,
neboť jen ohněm se kalí dobrá ocel.

Nechť má odvahu být netrpělivý
a trpělivost být odvážný.
Vždy ho učte,
ať v sebe pevně věří,
neboť pak bude mít pevnou víru v lidstvo.

Je to velký úkol,
ale uvidíte, co je ve Vašich silách!
Vždyť je to skvělý klouček – můj syn!

Konečně v penzi. Už můžu dělat, co mě baví. Většina lidí tráví většinu času v zaměstnání, které je nebaví. Tento paradox rozebírá Tomáš Hajzler ve své velmi zajímavé přednášce. https://www...
Wayne Dyer: Laskavost a smysl uvědomělého života Během natáčení filmu Proměna herec Michael DeLuise vybočil ze scénáře a položil Waynovi několik svých otázek. Vznikl velmi hodnotný rozhovor na téma l...
Jaroslav Dušek: O duchovnu Vtipné povídání Jaroslava Duška na téma spirituálního a duchovního boomu v české kotlině a přilehlých krajinách. https://www.youtube.com/watch?v=Yi...
Eckhart Tolle: Partnerský vztah bez očekávání Dokud ego řídí váš život, většina vašich myšlenek, emocí a činů vychází z vašich přání a obav. Ve vztazích s lidmi od nich buď něco chcete, nebo se ně...
Jaroslav Dušek: Odpovědnost za svůj život Člověk, který se zbaví osobní odpovědnosti a pořád ji odevzdává učitelům, lékařům, advokátům, tak se stává takovou divnou, trpnou postavou a potom ten...
Neúspěchy slavných: 7 pádů, 7 úspěchů Každý na své cestě zažíváme zdánlivé neúspěchy a překážky. Opravdu každý, bez rozdílu. Důležitý, dokonce zcela zásadní je však náš postoj k dané situa...
Čtyři dohody ve zkratce Ve Čtyřech dohodách odhaluje don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které nás připravují o radost a vedou k zbytečnému utrpení. Čtyři dohody, založ...
Tomáš Klus & Richard Krajčo: Cesta je cíl Energií neskutečně nabitá píseň doplněná o inspirující výstřižky rozhovoru s Tomášem Klusem. "Mám pocit, že lidi by měli více zpívat, více tančit a v...