Eckhart Tolle: Je ego zdrojem myšlenek?

Ego neexistuje odděleně od myšlenek. Ztotožňování se s myšlenkami je ego. Ale myšlenky, které procházejí vaší myslí, jsou samozřejmě napojeny na kolektivní mysl kultury, ve které lidstvo jako celek žije. Takže to nejsou TVÉ myšlenky jako takové, ale vybíráš si je z kolektivní mysli – většinu z nich a ztotožňuješ se s myšlením. Tato identifikace s myšlením se stává egem a to jednoduše znamená, že věříš všem myšlenkám, které povstávají.