Eckhart Tolle: Kachna s lidskou myslí

Všimněte si, že po souboji dvou kachen, který nikdy netrvá dlouho, se každá kachna vydá opačným směrem. Pak každá několikrát zamává křídly, aby uvolnila přebytečnou energii vytvořenou během souboje, a dál už si zase klidně plují po vodě, jako by se nic nestalo.

kachna

Kdyby měly kachny lidskou mysl, pamatovaly by si tento spor ještě dlouho potom jako „svůj příběh“. Kachní příběh by mohl znít asi takto:

„Nemohu uvěřit tomu, co udělal. Přiblížil se ke mně na pár centimetrů, jako by to byl jeho rybník! Vůbec nebral na vědomí mé soukromí. Musím si na něj dát pozor. Určitě to udělá znovu… Vsadím se, že už to plánuje. Já mu to ale nehodlám tolerovat. Dám mu lekci, na kterou nezapomene.“

Mysl si neustále vymýšlí své pohádky a celé dny, měsíce nebo dokonce roky si je přehrává znovu a znovu, pořád dokola. Pro tělo to znamená, že boj stále pokračuje, a pod vlivem myšlenek na něj připravuje spoustu energie vtělené do emocí, jež zase zpětně podporují mysl v její činnosti. Takto vznikají emocionální myšlenky ega. Dovedete si představit, jak by se kachnám zkomplikoval život, kdyby myslely stejně jako lidé?

Lidé tak ale fungují odjakživa. Žádnou situaci nedokáží zcela opustit. Mysl a její „příběh“ ji neustále udržují při životě. Jsme živočišným druhem, který ztratil směr a sešel z cesty.

Od každé květiny, stromu i zvířete bychom se toho mohli hodně naučit, jen kdybychom se na chvíli zastavili, dívali se a naslouchali.

Od kachen se můžeme naučit toto: zamávejte křídly – nechte svůj příběh odplout – a vraťte se na místo síly: do přítomného okamžiku.

Eckhart Tolle (Nová země)