Eckhart Tolle: Klamná povaha zpravodajství

Ve velkých městech sedí v několika málo kancelářích pár lidí, kteří vybírají, co vám dají, čím vás nakrmí jako zprávami. Vyberou si: “Tohle je důležité, na tomhle záleží, nakrmíme je tímhle, tamtím a támhletím”. Takže to, co sledujete ve skutečnosti nejsou zprávy ze světa, ale jen to, co pár lidí označí za významné.

https://vimeo.com/108043074