Eckhart Tolle: Partnerský vztah bez očekávání

Dokud ego řídí váš život, většina vašich myšlenek, emocí a činů vychází z vašich přání a obav. Ve vztazích s lidmi od nich buď něco chcete, nebo se něčeho obáváte. Obvykle od nich vyžadujete nějaký materiální zisk nebo chválu a pozornost. Nebo chcete, aby posílili vaši představu o sobě samých uznáním, že jste, máte nebo víte víc než oni. Na druhé straně se obáváte, aby vaši představu nějakým způsobem nenarušili.

Když se soustředíte na přítomný okamžik, místo abyste jej používali jako prostředek k dosažení cíle, překonáte hranice ega a zbavíte se nutkání používat jako prostředek druhé lidi.

“Láska nic nechce a ničeho se nebojí.”

Jestliže věnujete celou svou pozornost komukoli, s kým se právě stýkáte, nezatahujete do vašeho vzájemného vztahu jeho minulost ani budoucnost. Zbavíte se představy, kterou jste si o něm vytvořil, a jednáte s ním beze strachu a očekávání. Pozornost neboli bdělý klid je klíčem. Jak krásné je překonat strach a očekávání ve vztahu mezi partnery.