Eckhart Tolle: Válka je stav mysli

Eckhart Tolle: Válka je stav mysli

Možná se vám už stalo, že jste museli chránit sebe nebo někoho jiného před fyzickým násilím, vyvarujte se ale toho, aby se nutná obrana zvrhla ve „vymítání ďábla“, k čemuž máme sklony, kdykoliv proti něčemu bojujeme.

oheň

Tento princip je velmi názorně vidět na výroku Matky Terezy: “Nikdy nepůjdu na pochod proti válce. Až uspořádáte pochod za mír, pak mě pozvěte.”

Jakmile proti něčemu bojujete, dáváte tomu sílu.

Bojem proti nevědomí zabřednete do nevědomého já. Nevědomí, neboli „egoickou poruchu“, nemůžete nikdy přemoct otevřeným bojem. Dokonce i když svého protivníka přemůžete, jeho nevědomí do vás vstoupí, nebo se protivník objeví v nové podobě.

To, čemu se bráníte, přetrvává.

V současné době často slýcháme „válka proti něčemu“ nebo „boj proti něčemu“. Kdykoliv je zaslechnu, vím, že jsou předem odsouzeny k nezdaru. Existuje boj proti drogám, zločinu nebo terorismu, boj s rakovinou, chudobou atd. V posledních pětadvaceti letech například dramaticky vzrostl počet trestných činů a přestupků v souvislosti s drogami, a to i navzdory tvrdému potírání zločinu a četným protidrogovým opatřením. Počet vězněných osob ve Spojených státech stoupl z 300 000 v roce 1980 na 2 100 000 v roce 2004.

Boj proti nemocem nám kromě jiných vymožeností přinesl např. antibiotika. Zpočátku se zdála být velmi účinná a zdálo se, že nám dopomohou k vítězství nad infekčními nemocemi. Nyní už odborníci přiznávají, že jsme nadměrným užíváním antibiotik vytvořili časovanou bombu v podobě rezistentních kmenů bakterií, které s největší pravděpodobností způsobí opětovný výskyt a někdy dokonce epidemie dávno vymýcených nemocí.

Podle průzkumu American Medical Asociation je ve Spojených státech lékařská péče třetí nejčastější příčinou smrti, hned po srdečních příhodách a rakovině. Dvěmi možnými alternativami tradičního přístupu jsou homeopatie a čínská medicína, které s nemocí nezacházejí jako s nepřítelem, a tudíž nevytvářejí nové nemoci.

Válka je stav mysli.

Válka je stav mysli a veškeré činy, které z toho vycházejí, jen posílí nepřítele vnímaného jako zlo. I když válku vyhrajete, získáte nové nepřátele, stejné nebo ještě horší než ty, které jste přemohli. Mezi stavem vašeho vědomí a vnější realitou existuje úzké spojení.

Pokud jste uvízli ve stavu mysli podobném „válce“, vaše vnímání je velice selektivní a hlavně zkreslené. Jinými slovy, vidíte jen to, co chcete vidět, a ještě si to vykládáte po svém. Dovedete si asi představit, co z takového klamu může vzejít. Pokud ne, zapněte si televizi a podívejte se na zprávy.

Připomeňme si, co to je ego: kolektivní porucha, šílenství lidské mysli. Pokud si to budete neustále uvědomovat, už si ho nespletete s něčí identitou. Když už teď víte, jaké ego je, bude pro vás mnohem snazší na něj nereagovat a nebrat si jeho útoky (nadávání, obviňování a výtky) osobně. Nikoho nebudete považovat za špatného, budete vědět, že je to jen ego.

Když si uvědomíte, že veškeré utrpení vzniká kvůli egoické mysli, budete schopni hlubšího soucitu a přestanete přilévat olej do ohně, který stravuje všechny egoické vztahy. Vzdáte se touhy po pomstě, která egu jenom prospívá.

Eckhart Tolle (Nová země)