Eckhart Tolle: Vnímejte, ale neposuzujte

Většina lidí vnímá svět kolem sebe jen okrajově, zvláště tehdy, když se pohybují v dobře známém prostředí. Hlas v hlavě na sebe upoutá většinu jejich pozornosti. Někteří lidé se proto cítí živější, když cestují a navštěvují neznámá místa, protože když poznávají něco nového, jejich smyslové vnímání (zažívání) zabere větší část vědomí než myšlení. Stanou se přítomnějšími. Jiní zůstanou zcela posedlí svou myslí, ať se kolem nich děje cokoliv. Jejich vnímání a zažívání je pokřiveno neustálými soudy. Když tito lidé někam jedou, vlastně tam ani nejsou. Cestuje jen jejich tělo, oni zůstávají tam, kde jsou celý život, ve své hlavě.

Taková je realita většiny lidí, jakmile něco zaznamenají, jejich falešné já (ego) se to hned snaží pojmenovat, vysvětlit, porovnat s něčím jiným, rozhodnout, jestli se jim to líbí nebo nelíbí, jestli je to dobré nebo špatné. Jsou uvěznění v myšlenkových formách, ve vědomí hmoty.

Eckhart Tolle citát

Dokud nepřestanete věci neustále nevědomě posuzovat a pojmenovávat, nebo dokud si alespoň nezačnete uvědomovat, že to děláte, nejste duchovně probuzení. Za to, že ve vás může nepozorovaně přežívat, vděčí ego právě tomuto posuzování. Kdykoliv to neuděláte nebo si alespoň neuvědomíte, že to děláte, přestanete být posedlí myslí a vytvoříte tak v sobě prostor.

Vyberte si nějaký předmět, který zrovna máte u sebe (pero, židli, hrnek nebo květinu) a pozorně a se zájmem, možná až zvědavostí, si ho prohlédněte. Neberte si však nic, co by vám silně připomínalo minulost – kde jste ten předmět koupili, kdo vám ho dal atd. Také si neberte nic, na čem je nějaký nápis, jako např. knihu nebo láhev, tím byste jen podpořili myšlení. Pak si ten předmět pozorně, do všech detailů, ale nenuceně prohlédněte. Pokud vás napadnou nějaké myšlenky, nenechte se jimi pohltit. Vaším hlavním zájmem nejsou myšlenky, ale vnímání jako takové. Dokážete oddělit myšlení od vnímání? Dokážete se dívat, aniž by to hlas mysli komentoval, posuzoval, srovnával nebo se snažil na něco přijít? Zhruba po několika minutách se rozhlédněte po místnosti nebo po svém okolí a svou bdělou pozorností „rozsviťte“ každou věc, na níž spočinete pohledem.

Pak se zaposlouchejte do zvuků kolem sebe. Poslouchejte je stejným způsobem, jakým jste se rozhlíželi. Možná to budou zvuky přírody – voda, vítr, ptáci, možná zvuky vytvořené člověkem. Některé budou příjemné, jiné nepříjemné. Snažte se je však nedělit na dobré a špatné. Dovolte každému zvuku být, aniž byste jej nějak posuzovali. I v tomto případě se snažte o uvolněné soustředění.

Když se budete dívatnaslouchat tímto způsobem, možná zachytíte jemný a napoprvé sotva znatelný pocit klidu. Někteří lidé to vnímají jako pocit klidu v pozadí. Jiní jako mír nebo hluboký vnitřní klid.

Jakmile vaše vědomí není plně pohlcováno myšlením, zůstane jeho část ve svém původním, nepodmíněném, čistém stavu bez formy, jako vnitřní prostor.

Eckhart Tolle ~ A New Earth

Diskuse uzavřena.