Eckhart Tolle: Život v přítomnosti a úspěch

Velmi často zaznívá otázka, jestli je život v přítomném okamžiku v rozporu s materiálním úspěchem. „Život bez cíle a bez budoucnosti přeci znamená, že se necháváme unášet okolnostmi.“

Je jistě dobré vědět, kam jdete, ale nesmíte zapomínat, že jediné, co je na vaší životní cestě reálné, je krok, který děláte v přítomném okamžiku. Nic jiného neexistuje.

úspěch

Vaše životní cesta má vnější cíl a vnitřní cíl. Vnějším cílem je dosáhnout něčeho, pro co jste se rozhodli, což ovšem předpokládá existenci budoucnosti. Stane-li se však váš cíl důležitější než krok, který právě děláte, pak vám unikne vnitřní cíl, který nemá nic společného s tím, kam jdete nebo co děláte, ale s tím, jak to děláte.

Vnitřní cíl vašeho života nemá nic společného s budoucností. Důležitá je pouze kvalita vašeho vědomí v tomto okamžiku. Vnější cíl patří do horizontální dimenze prostoru a času; vnitřním cílem je prohloubení vašeho Bytí ve vertikální dimenzi věčného okamžiku.

Vaše vnější cesta může být dlouhá milion kroků; vaše vnitřní cesta má jen jediný krok: krok, který děláte teď. Jak si tento jediný krok uvědomujete stále hlouběji, pochopíte, že v sobě obsahuje nejen všechny ostatní kroky, ale také cíl vaší cesty. Tento krok se pak stává vyjádřením dokonalosti, aktem nesmírné krásy. Přivede vás do sféry Bytí a bude vyzařovat jeho světlo. To je cílem vaší vnitřní cesty, cesty do vašeho nitra.

„Záleží na tom, zda dosáhneme svého vnějšího cíle, zda budeme mít úspěch v tomto světě?“

Na tom vám bude záležet jen do té doby, než si uvědomíte svůj vnitřní cíl. Vnější cíl pro vás pak bude pouhou hrou, v níž můžete pokračovat jen proto, že vás baví.

Také je možné, že nikdy nedosáhnete svého vnějšího cíle, zatímco dosáhnete vnitřního cíle. Nebo naopak, což je běžnější: získáte vnější bohatství a zůstanete vnitřně chudí. „Získáte celý svět a ztratíte duši,“ jak řekl Ježíš. Dříve nebo později je však každý vnější cíl odsouzen k nezdaru, neboť podléhá zákonu pomíjivosti všeho. Čím dřív si uvědomíte, že vám nic vnějšího nemůže dát trvalé uspokojení, tím lépe. Vzdáte se nerealistických očekávání a podřídíte své vnější cíle svému vnitřnímu cíli.

Eckhart Tolle ~ Moc přítomného okamžiku

Jak být dokonalou ženou? Ženy se často ženou za stereotypní představou dokonalosti, která je zastaralá a překonaná. Nikdo zpravidla po ženě nevyžaduje tolik jako ona sama. Spo...
Lidé jsou úžasní V následující kompilaci si vychutnejte sestřih úžasných lidských výkonů. Toto video dokazuje, že když mi lidé něco opravdu chceme, tak nás překážky j...
Vytyčte si směr a vizualizujte klidnou cestu Vytyčte si směr a vizualizujte klidnou cestu, abyste s vyváženým kýlem a ustálenou přídí mohli plout s větrem změn. Pokud chcete zvládnout současné zr...
Není ticho jako ticho Spot "Není ticho jako ticho" občanského sdružení Orbi Pontes vyhrálo cenu Žihadlo roku 2013. Vychutnejte si toto velmi povznášející video a nechte se ...
Utváří nás to, co děláme, když nejsme vidět Mezi lidmi se chováme, tváříme a vyjadřujeme tak, abychom zaujali, byli přijati, dosáhli svého. Ti, jež prozřeli a jsou schopni “vycítit” pózy v mezil...
Osho: Základ lidského neštěstí „Být někým, kým nechcete být, být s někým, s kým nechcete být, dělat něco, co nechcete dělat, to je základ lidského neštěstí." Dokud si člověk n...
Osho: O nic důležitého nemůžeš přijít Nemarni svůj život tím, co pomine. Důvěřuj životu. Jedině když upřímně důvěřuješ, můžeš odhodit své vědomosti, odložit svou mysl stranou. S důvěrou se...
Dojemný příběh podle skutečné události: Hrdina Na základní škole dala paní učitelka žákům za úkol namalovat svého vlastního superhrdinu. Většina studentů vymyslela mocné superschopnosti a neprůstře...