Holografický vesmír

Všichni si vytváříme vlastní realitu a většina z nás si to neuvědomuje. Veškerá hmota je pouze energie a pokud neexistuje prostor mezi atomy, neexistuje ani prostor mezi lidmi.

Následující devítiminutové video vám objasní zákon přitažlivosti z vědeckého hlediska.