Jak nejlépe pomoci někomu, kdo má potíže

Krátké animované video (3 minuty), které možná změní váš pohled na jednání s lidmi. Objasňuje rozdíl mezi empatií, která pomáhá propojovat a lítostí, která způsobuje rozdělení.

Čtyři vlastnosti empatie: 

  • Vnímání úhlu pohledu, což je schopnost vnímat perspektivu druhého člověka, která může být pro něj pravdivá.
  • Nevynášení soudů, což není jednoduché, pokud to máte tak rádi jako většina z nás.
  • Rozpoznání emocí u druhých lidí, a schopnost bavit se o nich.

Empatie je cítění s lidmi.