Jaroslav Dušek: O štěstí

Štěstí je stav, vnitřní stav. Štěstí je způsob, jakým prožíváš svět a sebe sama. Štěstí je milovat sebe sama. Štěstí je být se sebou. Štěstí je dokázat být sám se sebou a nepřekážet si.

To je ohromný štěstí, protože když se člověk naučí sám se sebou vyjít a milovat sebe sama, tak pak je pro něj přirozený milovat ostatní, protože na tom není pak nic složitého.

Když člověk sebe sama nemiluje nebo se nějakým způsobem nenávidí nebo je na sebe přísný nebo je na sebe hodně kritický nebo si nevěří nebo se podceňuje, tak to promítá do ostatních lidí.

A většinou se děje to, že příčiny svých problémů potom hledáme v ostatních. Hledáme to tam – kdo nám ubližuje, kdo nám klade překážky, kdo nás podvedl a tak dále. Najdeme tam vždy někoho.

“Já nemám pocit, že bych něco hledal. Já mám pocit, že jsem to všechno znal, že to nacházím. Když to člověk začne hledat, tak to nikdy nenajde.”

Já to nehledám. Já si myslím, že když to člověk začne hledat tak to nikdy nenajde, vždycky člověk dělá to, co si jakoby naprogramuje. To znamená, že když si dá program, že bude hledat, tak to bude hledat.

Takže když to budete hledat, když budete furt hledači, tak nic nenajdete, člověk to musí chodit nacházet.

Někdo hledá štěstí, no tak když bude hledat štěstí, tak ho nikdy nenajde, jak by ho mohl najít, vždyť je všude. To říká Miguel Ruiz, všichni hledají štěstí, všichni hledají krásu, hledají lásku a nevšimnou si, že je toho plný vesmír.

Tady, tady to je, před očima. Co chci hledat? Vždyť to tu je. Nám se to nějak popletlo v hlavě, že šťastný můžu být až když dosáhnu toho, budu mít tamto, všichni budou zdraví. Až pak budu šťastný.

No a je to obráceně, nejdřív můžu být šťasten no a toto všechno ostatní pak uvidím úplně jinýma očima.