Jaroslav Dušek: O výchově a dnešním systému

Povídání Jaroslava Duška o výchově dětí a dnešním systému.

“Systém vychází z předpokladu, že lidé jsou v zásadě špatní, že oni by chtěli dělat nepravosti a je potřeba jim zabránit tou kontrolou. Čím jsem starší, tak cítím, že je to nesmysl, že to je premisa toho systému” ~ Jaroslav Dušek