Jaroslav Dušek: Odpovědnost za svůj život

Člověk, který se zbaví osobní odpovědnosti a pořád ji odevzdává učitelům, lékařům, advokátům, tak se stává takovou divnou, trpnou postavou a potom ten život je skutečně utrpením. – Jaroslav Dušek