Jaroslav Dušek: Žít se dá i jinak

Herec Jaroslav Dušek a psychoterapeut Pjér la Šé’z, kteří se léta inspirují zejména kulturou Toltéků, jsou průvodci půlhodinovým dokumentem o vlivu indiánů na západní život.

Seznámíme se také C. J. Callemanem, švédským vědcem žijícím v USA, který se jako jeden z mála vědců zabývá mayským kalendářem. Ten je přesnější než náš a je charakterizován určitými cykly, na jejichž základě je možné odvodit vývoj naší společnosti. V dokumentu vystupuje i Zdeněk Ordelt, který dlouho pobýval mezi mexickými šamany, získal jejich důvěru a posléze byl zasvěcen do šamanské praxe.

Stále více si uvědomujeme slepé uličky překotného vývoje západní společnosti, hledáme východiska a inspiraci. Celosvětový zájem o kultury indiánů svědčí o tom, že v nich je skutečně něco podnětného.