Jednoduché poselství Matky Terezy

Matka Tereza poselstvíMatka Tereza, nositelka Nobelovy ceny míru, zasvětila svůj život pomoci druhým. Její myšlenky i v současné době inspirují celý svět:

Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí, sebestřední, i tak jim pomáhej.

Když jsi vlídný, obviní tě třeba ze sobeckých nízkých pohnutek, i tak buď vlídný.

Když máš úspěch, získáš pár falešných přátel, i tak jdi úspěšně dál.

Když jsi nezáludný a čestný, třeba tě podvedou, i tak buď nezáludný a čestný.

Roky něco buduješ a někdo ti to třeba přes noc zničí, i tak buduj.

Když najdeš klid a štěstí, budou třeba žárlit, i tak buď šťastný.

Dobro, co dnes činíš, zítra třeba zapomenou, i tak čiň dobro.

Dávej světu to nejlepší co máš a třeba bude mít stále málo, i tak dávej světu to nejlepší, co máš.