Jednoduché poselství Matky Terezy

Matka Tereza poselstvíMatka Tereza, nositelka Nobelovy ceny míru, zasvětila svůj život pomoci druhým. Její myšlenky i v současné době inspirují celý svět:

Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí, sebestřední, i tak jim pomáhej.

Když jsi vlídný, obviní tě třeba ze sobeckých nízkých pohnutek, i tak buď vlídný.

Když máš úspěch, získáš pár falešných přátel, i tak jdi úspěšně dál.

Když jsi nezáludný a čestný, třeba tě podvedou, i tak buď nezáludný a čestný.

Roky něco buduješ a někdo ti to třeba přes noc zničí, i tak buduj.

Když najdeš klid a štěstí, budou třeba žárlit, i tak buď šťastný.

Dobro, co dnes činíš, zítra třeba zapomenou, i tak čiň dobro.

Dávej světu to nejlepší co máš a třeba bude mít stále málo, i tak dávej světu to nejlepší, co máš.

Radůza: Vše je jedním Existují umělci, kteří své poznání vkládají do hudby. S uvědomělou tvorbou souzní také písničkářka Radůza. Zaposlouchejte se do harmonické písně Vše j...
Představa o nadřazenosti lidského rodu Rasismus, sexismus a nyní nám dochází i Speciesismus. Představa naší nadřazenosti nad nelidskými tvory, a z toho plynoucí násilné zacházení. S termíne...
13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají Psychicky silní lidé udržují zdravé návyky. Zvládají své emoce, myšlenky a chování tak, aby mohli být v životě úspěšní. Podívejte se na věci, které ps...
Eckhart Tolle: Břímě minulosti Neschopnost nebo spíše nechuť mysli opustit minulost je názorně vidět na příběhu dvou zenových mnichů, Tanzana a Ekida, kteří putovali zemí v období d...
Krátký příběh k zamyšlení: Pes a zrcadlo Kdesi ve starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly. Jednoho dne se stalo, že do chrámu zabloudil pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl tisíc odr...
Vztah je příležitost, nikoli závazek Zamiluj se bezhlavým způsobem do kolika lidí chceš. Chceš-li však s někým žít celý život, měl bys o tom přemýšlet. A chceš-li měnit partnerky jako ...
Teal Scott: Proč jsme nemocní? Naše mysl je řídící centrum. Kdykoliv se zaměřujete na svoje tělo, informujete buňky. Teal se narodila v roce 1984 v Santa Fe (Nové Mexiko). Již bě...
Muž, který sázel stromy Krátký animovaný film, podle stejnojmenné novely Jeana Giona, vypráví příběh poustevníka, který celý svůj život v absolutní skromnosti zasvětil krásné...