Kvantová fyzika: Vítejte v Matrixu!

Následující video popisuje jednu z nejožehavějších otázek současné fyziky. Co je to vědomí pozorovatele? Jak je možné, že stejný pokus má různé výsledky v závislosti na tom, zda je pozorován, či naopak pozorován není?

„Kolem nás neexistuje žádná hmota jako taková. Veškerá hmota má původ a existuje pouze jako důsledek síly, která nutí subatomární částice kmitat a udržuje na okamžik tento nanejvýš chvilkový subatomický vesmír pohromadě. Za existenci této síly je odpovědné naše vědomí a inteligentní mysl. Naše mysl je matkou veškeré hmoty.“ 

~ Max Planck, nositel Nobelovy ceny za fyziku

Bezpodmínečná láska v partnerství Láska bez podmínek je tam, kde je vzájemný respekt bez potřeby druhého měnit. Oba partneři vědí a cítí, že již nemusí nic předstírat a dokazovat, našl...
Jaroslav Dušek: Přeměna v každém z nás Máme šanci udělat jinej krok. Já si prostě myslím, že je to normálně na nás. Nikdo to za nás neudělá. Nikdo to ani nerozhodne. Je to prostě přeměna v ...
Zjednodušte si cestu: „Až“ je iluze Až navštívíte všechny kurzy a školení, až projedete všechny země světa, až vystřídáte všechny guru a tzv. mistry světa, až projdete mnoha vztahy, k...
Alan Watts: Vše začíná nyní Můj guru je lepší, než váš guru. Jsem si více vědom sám sebe, než vy. Lituji svých hříchů více, než vy. Miluji vás více, než vy mě. Tam je to nekonečn...
Krátký příběh k zamyšlení: Řeknu to jen jednou Já jsem oceán, já jsem voda. Jsem většina této planety. Každá živá bytost tu mě potřebuje. Lidé nejsou jiní. Vůbec nic jim nedlužím. Já dávám, oni ber...
Jaroslav Dušek: O výchově a dnešním systému Povídání Jaroslava Duška o výchově dětí a dnešním systému. "Systém vychází z předpokladu, že lidé jsou v zásadě špatní, že oni by chtěli dělat nepr...
Krátký příběh k zamyšlení: Život nemá cíl Stavil jsem se dnes cestou na vrakovišti, jestli tam nemají drobnost na můj dopravní prostředek. Cestou lemovanou hromadami starých aut jsem došel k d...
Eckhart Tolle: Pravidlo 10 000 hodin k mistrovství... Když mě požádají, abych přišel na svět s ohromnou fyzikální teorií, tiše sečkám a potom ke mě snad dorazí teorie relativity nebo odpověď na vše. Nedor...