Kvantová fyzika: Vítejte v Matrixu!

Následující video popisuje jednu z nejožehavějších otázek současné fyziky. Co je to vědomí pozorovatele? Jak je možné, že stejný pokus má různé výsledky v závislosti na tom, zda je pozorován, či naopak pozorován není?

“Kolem nás neexistuje žádná hmota jako taková. Veškerá hmota má původ a existuje pouze jako důsledek síly, která nutí subatomární částice kmitat a udržuje na okamžik tento nanejvýš chvilkový subatomický vesmír pohromadě. Za existenci této síly je odpovědné naše vědomí a inteligentní mysl. Naše mysl je matkou veškeré hmoty.“ 

~ Max Planck, nositel Nobelovy ceny za fyziku