Láska nemá žádný opak, zlo neexistuje

zamilovaný párSíla lásky nemá žádný opak. V životě neexistuje jiná síla než láska. Žádná negativní síla není. Za dávných dob se negativita popisovala někdy jako „ďábel“ nebo „zlo“. Být veden zlem či ďáblem znamenalo jednoduše to, že byl někdo sveden do negativních myšlenek a pocitů, místo aby si zachoval pevnou víru v pozitivní sílu lásky.

Žádná síla negativity není. Je jenom jedna síla a tou silou je láska.

Veškeré negativní věci, které ve světě vidíte, jsou vždycky jen projevem nedostatku lásky. Ať se negativita projevuje v osobě, místu, okolnosti nebo události, vždy vychází jen z nedostatku lásky.

Není žádná síla smutku – smutek je nedostatek štěstí a veškeré štěstí vychází z lásky.

Není žádná síla neúspěchu – neúspěch je nedostatek úspěchu a veškerý úspěch vychází z lásky.

Není žádná síla nemoci – nemoc je nedostatek zdraví a zdraví vychází jen z lásky.

Není žádná síla chudoby – chudoba je nedostatek hojnosti a všechna hojnost pochází z lásky.

Láska je pozitivní silou života a jakýkoli negativní projev vždycky vychází z nedostatku lásky.

Až lidé dosáhnou převratného bodu, od něhož vydají více lásky než negativity, uvidíme, jak negativita naši planetu rychle opouští. Jen si to představte! Kdykoli se rozhodnete vydat lásku, vaše láska pomáhá naklonit celý svět směrem k pozitivitě! Někdo věří, že jsme k tomu převratnému bodu již blízko. Bez ohledu na to, jestli je to pravda, právě teď je čas vydávat lásku a pozitivitu. Udělejte to pro svůj život. Udělejte to pro svoji zemi. Udělejte to pro náš svět.

Máte ve světě velkou moc, protože můžete dávat velké množství lásky.

– Rhonda Byrne: Moc

Alan Watts: Vše začíná nyní Můj guru je lepší, než váš guru. Jsem si více vědom sám sebe, než vy. Lituji svých hříchů více, než vy. Miluji vás více, než vy mě. Tam je to nekonečn...
Představa o nadřazenosti lidského rodu Rasismus, sexismus a nyní nám dochází i Speciesismus. Představa naší nadřazenosti nad nelidskými tvory, a z toho plynoucí násilné zacházení. S termíne...
Kdo je Jaroslav Dušek? Film o Jaroslavu Duškovi není typickým portrétem známé osobnosti. Jde spíše o zachycení jeho vnitřního života, jeho názorů a postojů k věcem, které se...
Co dělat s pocity nervozity, úzkosti a strachu Je dobře, že se snažíte nepodlehnout pocitům nervozity, úzkosti a strachu. Dále se s tím nesnažte nic dělat. Dokonce, i když se to zdá být tak silné, ...
Suvereno: Já jsem ty a ty jsi já Suvereno již dlouhou dobu inspiruje své posluchače povznášejícími texty. Tentokrát pro nás natočil videoklip ke skladbě Empatia, která vyšla na novém ...
Zpomalte! Ostatní řidiči dělají také chyby Čas se zastaví několik sekund před srážkou a oba řidiči ví, že už nemohou nic udělat. Tento spot se snaží upozornit řidiče na chyby ostatních a nábádá...
5 rad, jak být šťastným člověkem V dnešní době většina lidí hledá univerzální návod, jak být šťastným. Co mají podstoupit, aby skutečně prožívali pocity naplnění. Zde jsou ověřené rad...
5 klíčových tajemství úspěšných lidí Téměř 95% lidí v životě není úspěšných tak, jak by si představovali. Pouze 5% z nich dosáhne opravdového úspěchu. Úspěch není veličinou, kterou můž...