Miluj svůj život

Louise L. Hay je duchovní učitelkou a autorkou dvaceti bestsellerů, mezi něž patří knihy Uzdrav své tělo a Síla ženy. Od doby, kdy v roce 1981 zahájila svoji kariéru jako představitelka vědního oboru týkajícího se způsobu myšlení, pomohla tisícům lidí objevit a naplno rozvinout jejich potenciál tvořivé síly duchovního růstu a sebeléčení. Její knihy byly přeloženy do pětadvaceti jazyků ve třiceti třech zemích světa.

Film Miluj svůj život byl natočen dle stejnojmenné knihy.

Vydáte-li pozitivní energii při práci se svou myslí, můžete uzdravit své tělo. Tím, jak limitujeme své myšlení a názory, vytváříme ve své mysli zárodky a příčiny nemocí.

Autorka Louise L. Hay nás vede k pozitivním změnám v našem myšlení a vytváří prostředí, které nás vede k prožití kvalitnějšího a hodnotnějšího života. Myšlenky a slova, která vyslovíme, tvoří náš život.

Eckhart Tolle: Ego vs. zdravá sebedůvěra To, co nazýváme zdravou sebedůvěrou nakonec nestačí. Sebedůvěra samozřejmě znamená, že jste opodstatněně spokojení s tím, kdo jste, jako osoba. S úspě...
Najděte svou životní cestu Zapomeňme teď na všechny moudrosti, zákony a pravidla. Tím, že se snažíme najít na vše správnou odpověď, se často odpojujeme od toho podstatného. Od v...
Vytyčte si směr a vizualizujte klidnou cestu Vytyčte si směr a vizualizujte klidnou cestu, abyste s vyváženým kýlem a ustálenou přídí mohli plout s větrem změn. Pokud chcete zvládnout současné zr...
Váš čas, vaše bohatství! Připomeňte si, jakou hodnotu má náš čas. Využijte každou sekundu vašeho života naplno, žijte přítomností! https://www.youtube.com/watch?v=EomS6sSvI...
Mooji: Vstup do ohně sebeodhalení Když vstoupíš do ohně sebeodhalení, tak tento oheň nespálí tebe, spálí jen to, co nejsi. To, co křičí a kvílí v tomto ohni není to, co doopravdy jsi. ...
Sdílení intimní energie Buďte pozorní k tomu, s kým sdílíte svoji intimní energii. Intimita na této úrovni, splétá energii vaší aury s energií aury toho druhého. Tahle moc...
3 druhy osvíceného konání podle Eckharta Tolleho Vědomí může do toho, co děláte, a tedy skrze vás do tohoto světa, proudit třemi způsoby, ve třech modalitách. Existují tedy tři možnosti, jak spojit s...
Krátký příběh k zamyšlení: Pošli to dál Lepší než proklínat tmu, je zapálit alespoň jednu svíčku. To je myšlenka, která obrací energii i v následujícím příběhu od Grupo Piñero. Úsměv je vše,...