Mooji: Dvě možnosti, které opravdu máme

Bylo řečeno, že máme doopravdy jenom dvě možnosti. Jednou je nechat pozornost a energii odplouvat s tokem myšlenek, když něco v mysli vyvstane a volá tě to. Něco naskočí na palubu a jsi odnášen, což znamená, že jsi rozptýlen, ztrácíš se v poli rozptýlenosti. V tomto stavu máš pak pocit, že jsi oddělen a jaksi trochu ztracen.

Druhá možnost je, že zůstáváš jenom v pozici pozorování. Když všechno jen přichází a odchází, svědek toho, co přichází a odchází, nepřichází ani neodchází. Je cosi hlubokého v tomto rozpoznání.