Mooji: Odpuštění je srdcem lidskosti

I za těmi nejkrutějšími bitvami a brutalitou je ukrytá láska. Musíme nějak bojovat, abychom očistili sami sebe od nečistot, které jsme vytvořili skrze egoistickou mysl.

Jestli jsi ochotný říct: “Udělal jsi špatné věci, ale já jsem také udělal špatné věci, a tak začnu s omluvou první. Ze srdce se ti omlouvám, protože vidím tvé děti, nejsou odlišné od mých dětí. Chci vidět pro své děti budoucnost. Chci vidět budoucnost také pro tvé děti.” pak se může něco stát.

Dohody samy o sobě to neudělají. Velké smlouvy to neudělají. Musíte se zase umenšit. Musíte se zase stát lidmi. Musíte jít do srdce, musíte k sobě mluvit ze srdce, ne pouze z hlavy. Nemůžete jen vyjednávat, musíte být v jednotě a mluvit takhle. Abyste se potkali v jakémkoli konfliktu, musíte se vrátit zpět ke kořeni, musíte se vrátit alespoň do Vědomí, musíte jít do přítomnosti. Když jste v přítomnosti, pak nemusíte věci řešit, rozpustí se samy o sobě. Pamatujte si: Láska je naše nejhlubší spojení. Miluji vás. – Mooji