NAMASTÉ – význam slova

Projev Namasté 🙏 je nedílnou součástí mnoha kultur.

Při provádění Namasté umístíme spojené ruce na úroveň srdeční čakry a skloníme hlavu. Toto gesto můžeme také provést tak, že spojené ruce umístíme v oblasti “třetího oka”, skloníme hlavu a poté posuneme spojené ruce k srdci. Toto je obzvláště hluboká forma respektu.

Namasté představuje přesvědčení, že v každém z nás existuje věčná spojitost, vesmírná jednota.

Jedná se o vyjádřením úcty jedné duše k druhé.

V doslovném překladu Namasté znamená:

  • NAMA – klanět se
  • AS – já
  • TE – ty

Tedy “klaním se tobě”, nebo-li “já se ti kláním”.

Jedná se o tradiční pozdrav v hinduistické kultuře. Podle nalezených sošek provádějící tento pozdrav, se odhaduje staří této tradice na několik tisíc let.