Nejznámější mantra tibetského buddhismu

Óm mani padmé húm je pravděpodobně nejznámější mantra tibetského buddhismu transformující emoce.

ÓM transformuje pýchu a egoismus, MA žárlivost a závist, NI ztotožňování a egoistická přání, PAD nevědomost a zmatek,  chamtivost a lakotu a konečně HÚM nenávist a hněv.

Odříkávat ji může každý, kdo cítí, že to přinese užitek jemu a ostatním žijícím bytostem.