Nevytvářejte si žádné domněnky

Zejména v dnešních dnech je obtížnější naplňovat třetí dohodu Dona M. Ruize: Nevytvářejte si žádné domněnky.