Opus ~ pokračování filmu Tajemství

Dokumentární snímek The OPUS je něco jako další krok k úspěšnému filmu TAJEMSTVÍ. Film dodává energii a nové informace, které se týkají lepšího a šťastného života, kde se nám mohou splnit všechna naše přání.