Otevři oči a začni konečně žít!

Mám 422 přátel, a přesto jsem osamělý. Povídám si s nimi každý den, a přesto mě nikdo z nich vlastně nezná. Problém, který mám, je v rozdílu mezi podíváním se do jejich očí a podíváním se na jméno na obrazovce. Zastavil jsem se a uvědomil si, že ta síť, které říkáme sociální, je jen o zapínání našich počítačů a zavírání našich dveří.