Ozvěna života

ozvenaChlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel: “Aaaaaa!” Vedle bolesti zaslechl z hor hlas, který zopakoval: “Aaaaaa!” Ze zvědavosti se zeptal: “Kdo jsi?” A dostal odpověď : “Kdo jsi?”

Pak zakřičel: “Já tě slyším! Kdo ale jsi?” A hlas odpověděl: “Já tě slyším! Kdo ale jsi?” Rozzlobený chlapec znovu zakřičel: “Hlupáku!” Dostal odpověď: “Hlupáku!”

Tehdy se chlapec podíval na svého otce a zeptal se:
“Tati, co se děje?”

Otec se usmál a řekl: “Synu můj, teď pozorně poslouchej .” Pak muž zakřičel : “Ty jsi nejlepší!” Hlas odpověděl: “Ty jsi nejlepší!” Dítě bylo překvapené a nerozumělo. Tak mu otec vysvětlil : “Lidé to nazývají ozvěna , ale ve skutečnosti je to život. Život, stejně jako ozvěna ti vrací to, co ty řekneš nebo uděláš. Život není nic jiného než odraz našich činů. Pokud si přeješ více lásky na světě, musíš vytvořit více lásky v tvém srdci.

Pokud chceš, aby tě lidé respektovali, musíš ty respektovat je. Toto je princip, který je třeba vložit do všeho v životě . Život ti vrací to, co si dal ty jemu.”