Ozvěna života

ozvenaChlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel: „Aaaaaa!“ Vedle bolesti zaslechl z hor hlas, který zopakoval: „Aaaaaa!“ Ze zvědavosti se zeptal: „Kdo jsi?“ A dostal odpověď : „Kdo jsi?“

Pak zakřičel: „Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ A hlas odpověděl: „Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ Rozzlobený chlapec znovu zakřičel: „Hlupáku!“ Dostal odpověď: „Hlupáku!“

Tehdy se chlapec podíval na svého otce a zeptal se:
„Tati, co se děje?“

Otec se usmál a řekl: „Synu můj, teď pozorně poslouchej .“ Pak muž zakřičel : „Ty jsi nejlepší!“ Hlas odpověděl: „Ty jsi nejlepší!“ Dítě bylo překvapené a nerozumělo. Tak mu otec vysvětlil : „Lidé to nazývají ozvěna , ale ve skutečnosti je to život. Život, stejně jako ozvěna ti vrací to, co ty řekneš nebo uděláš. Život není nic jiného než odraz našich činů. Pokud si přeješ více lásky na světě, musíš vytvořit více lásky v tvém srdci.

Pokud chceš, aby tě lidé respektovali, musíš ty respektovat je. Toto je princip, který je třeba vložit do všeho v životě . Život ti vrací to, co si dal ty jemu.“

Jste silnější, než váš strach Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Vždy souvisí s konkrétní situací, s konkrétním objektem, vyvolávajícím pocit ohrožení. ...
Suvereno: Já jsem ty a ty jsi já Suvereno již dlouhou dobu inspiruje své posluchače povznášejícími texty. Tentokrát pro nás natočil videoklip ke skladbě Empatia, která vyšla na novém ...
Jan Hnízdil: Imunita znamená dobrá nálada Na člověka je třeba dívat se jako na celek a nespoléhat jen na výsledky testů lékařství. Dotaz: Je zřejmé, že psychický stav má vliv na stav fyzick...
Změň svá slova, změníš svůj svět Slova mají tvořivou sílu a energii. Některá slova či fráze používáme ze zvyku, automaticky, aniž bychom si uvědomovali, jak ovlivňují kvalitu našeho ž...
Uvědomte si svoji krásu V tomto sociálním experimentu vytváří forenzní kreslíř Gil Zamora dva portréty několika „obyčejným“ ženám. První portrét maluje podle vlastního popisu...
Jak být šťastný Být šťastný je bezesporu jedním z hlavních cílů každého člověka. Je to stav mysli, který je vyvolán naplněním některé potřeby. Buď potřeby těla, nebo ...
Paradox dnešní doby. Člověk chce být šťastný, a proto j... Proč lidé prožívají tolik utrpení? Nenaleznete jediného člověka, který by chtěl být nešťastný, a přesto většina lidí nešťastná je. Všichni chtějí být ...
Demokracie doplatí na to, že chce vyhovět všem Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práv...