Paradox dnešní doby. Člověk chce být šťastný, a proto je nešťastný

Proč lidé prožívají tolik utrpení? Nenaleznete jediného člověka, který by chtěl být nešťastný, a přesto většina lidí nešťastná je. Všichni chtějí být šťastní, blažení a vyrovnaní. Všichni se chtějí radovat. Zdá se však, že to není možné.

Musí to mít nějakou hlubokou příčinu, tak hlubokou, že k ní logika nemůže proniknout.

Je nutné pochopit jednu základní věc. Člověk chce být šťastný, a proto je nešťastný.

Čím více toužíte po tom, abyste byli šťastni, tím víc budete trpět. Vypadá to jako naprostý nesmysl, ale právě v tomto spočívá prvotní příčina. Porozumíte-li procesu, jakým lidská mysl pracuje, budete to schopni pochopit.

Člověk chce být šťastný, a proto vytváří utrpení. Pokud se chcete zbavit utrpení, budete se muset zbavit touhy po štěstí. Jestliže to uděláte, nikdo vás nebude moci učinit nešťastným.

To je to, co většině lidem uniká. Nechápou, že základní příčinou utrpení může být sama touha po štěstí.

Jak k tomu dochází? Proč vůbec toužíte po štěstí? A jak na vás touha po štěstí působí?

Přesunuli jste se do snu

V okamžiku, kdy toužíte po štěstí, přestáváte být v přítomnosti. Vzdálili jste od existence, přesunuli jste se do budoucnosti, která neexistuje. Přesunuli jste se do snu.

Sny vás nemohou uspokojit. Vaše touha po štěstí je sen a sen není skutečný. Nastoupili jste do nesprávného vlaku.

Touha po štěstí jednoduše poukazuje na to, že nejste šťastni právě v tomto okamžiku. Touha po štěstí prostě ukazuje, že jste nešťastná bytost. A nešťastná bytost si představuje, že jednou, jednoho dne dosáhne nějakým způsobem štěstí. Vaše představy vycházejí z utrpení. Nesou v sobě sám zárodek utrpení. Neštěstí vychází z vás, nemůže se od vás lišit.

Začarovaný kruh představ o štěstí

Dnes jste nešťastní. Představujete si, že zítra budete šťastní. Zítřek je však projekce toho, čím jste dnes. Jste-li nešťastní, zítřek bude vycházet z tohoto neštěstí a budete ještě nešťastnější. A protože budete prožívat ještě větší neštěstí, budete opět toužit po tom, abyste v budoucnosti byli šťastní.

Chodíte tak v bludném kruhu: Čím více jste nešťastní, tím více toužíte po štěstí, a čím více toužíte po štěstí, tím jste nešťastnější. Jste jako pes, který honí vlastní ocas.

V zenu pro to mají jistý výraz. Říkají, že je to jako bičovat vůz. Jestliže vaši koně stojí na místě a vy bičujete vůz, moc vám to nepomůže. Jste nešťastní a vše, o čem můžete snít, co si můžete představit, vám přináší ještě větší neštěstí.

Přestaňte snít

Nejdůležitější tedy je, abyste přestali snít, abyste si nic nepředstavovali. Nejdůležitější je být tady a teď. Ať se děje cokoliv, buďte tady a teď – čeká na vás obrovský objev.

Tím objevem je, že nikdo nemůže být nešťastný, pokud se soustředí na přítomnou chvíli.