Placebo efekt v lékařství je důkazem moci přesvědčení

Jedna skupina pacientů dostává skutečné léky a léčbu, druhá jen placebo – neúčinná látka, která je upravena do stejné formy jako lék (stejný vzhled, stejná chuť). Ovšem ani jedna neví, který postup jejích symptomy a nemoc vyléčí. Skupina, která dostává placebo, často zaznamenává významné zlepšení stavu a redukci nebo úplné vymizení příznaků.

Udivující výsledky efektu placeba pravidelně dokazují, jakou moc má nad naším tělem víra a přesvědčení. To, co svému tělu neustále dáváte svým přesvědčením nebo silnými pocity, to se vašemu tělu musí také dostávat.

Naše tělo je opravdu produktem našich myšlenek. V lékařské vědě začínáme chápat míru, do jaké povaha myšlenek a emocí skutečně určuje fyzickou podstatu – strukturu a funkci našeho těla. – Dr. John Hagelin

Každý pocit, který máte, nasytí každou buňku a orgán ve vašem těle.

  • Když máte dobré pocity, vyzařujete lásku a získáváte prostřednictvím svého těla pozoruhodně silný pocit zdraví.
  • Když vydáváte špatné pocity, napětí zapříčiní, že se nervy a buňky stáhnou, změní se produkce pro život důležitých chemických látek v těle, krevní řečiště se smrští, začnete dýchat povrchně, a to všechno snižuje sílu zdraví v orgánech a celém těle.

Pokud je někdo nemocný a má možnost porovnat, co v jeho mysli vytváří nemoc, a výsledek použití léků, pak pokud jde o akutní situaci, která by ho mohla ohrožovat na životě, je samozřejmě moudré léky užívat, zatímco přitom budete zkoumat, co se honí myslí. Nechcete přece popírat lékařství. Každá forma léčby má své místo. – Dr. John Demartini

Léčba myslí spolu s léky může harmonicky fungovat. Pokud máte bolest, pak ji léky mohou eliminovat, což poté umožní zaměřit se na vědomou transformaci svého podvědomí.

Nemoc je častokrát výsledkem toho, že vaše tělo není delší dobu v harmonii, protože ho mučí negativní pocity jako stres, obavy a strach. Vaše emoce ovlivňují každou buňku vašeho těla. Mysl a tělo, mentální a fyzická stránka, jsou nedílně spojené.

Rhonda Byrne