Postoj k životu je hloupost. Nenechte se omezovat naučenými vzorci myšlení

Nejlepší způsob jak se minout se životem je zaujmout k němu nějaký postoj. Všechny postoje mají totiž svůj původ v našem myšlení, ale život existuje mimo ně.

Postoje jsou naše výmysly a naše předsudky.

Život naším vynálezem není, naopak, my jsme pouhé vlnky na jeho hladině.

žena u vody

Jaký postoj k oceánu může mít jedna z jeho vlnek? Jaký postoj k Zemi, Měsíci, ke Slunci a ke hvězdám může zaujímat stéblo trávy?

Všechny postoje jsou egoistické a všechny jsou hloupé.

Život není filozofie, život není problém; život je mystérium. Svůj život byste neměli žít podle nějakého vzorce nebo podle okolností – tak jak vám to namlouvají ostatní – ale vyrazit naplno hned od startovní čáry.

Každý by se měl pokládat za prvního člověka na světě; za Adama nebo Evu. Tak se můžete životu otevřít a odkrýt jeho nekonečné možnosti. Teprve pak se obnažíte a budete přístupní; a čím víc se obnažíte, tím budete přístupnější všem možnostem života.

Postoje fungují jako bariéry.

Tak ale nikdy nedosáhnete života, jaký skutečně je – jen ho přizpůsobujete své filozofii, svému náboženskému přesvědčení, své ideologii; přizpůsobíte-li ho však příliš, něco v něm odumře. To, co z něho vydolujete, bude mrtvola; může sice jako život vypadat, ale přesto jím nebude.

Lidé to tak dělají už věky. Hinduisté žijí podle hinduistického postoje, muslimové podle muslimského a komunisté podle komunistického přesvědčení. Vy ale mějte na paměti jednu základní pravdu: toto přesvědčení vám zabrání dostat se do styku se životem jaký je.

Chcete bohatší život? Napište si plán Lidé dělávají tu chybu, že se podívají na to málo peněz, co mají, na svou práci a starosti, a řeknou si, že takové jsou jejich životní podmínky - že t...
Vztah je příležitost, nikoli závazek Zamiluj se bezhlavým způsobem do kolika lidí chceš. Chceš-li však s někým žít celý život, měl bys o tom přemýšlet. A chceš-li měnit partnerky jako ...
Krátký příběh k zamyšlení: Špinavé prádlo Mladý pár se přestěhoval a seznamoval se se sousedy. Příští ráno, když seděli u snídaně, podívala se mladá žena z okna a viděla sousedku, jak věší na ...
Aby vás to s dětmi bavilo! 1 rada nad zlato Aby Vás to s dětmi bavilo, nemusíte sjíždět po tobogánu do moře anebo se vznášet v balónu nad lesy. A nemusíte si ani lámat hlavu, co byste tak dneska...
Je nutné bát se, když něco končí? Velmi často jsem se strachovala, když jsem si představila, že přijdu o něco ve svém životě, co podle vědomí chci a co mi má přinést štěstí. Jsem na to...
Eckhart Tolle: Mysl a její hrátky s realitou Když se vám jakákoli myšlenka prožene hlavou, je užitečné si uvědomit, že to není nic jiného, než jen myšlenka. Může to být úzkostná myšlenka, která v...
Jaké pocity ve vás vyvolávají peníze? „Chudoba znamená cítit se chudým.“ - Ralph Walvo Emerson (1803 -1882, spisovatel transcendentalista) Jaké pocity ve vás vyvolávají peníze? Většin...
Jaroslav Dušek: Ticho a tma (Duše K) Host Roman Mlejnek, vědec a biospeleolog, autor knihy Cesta slepých brouků je nejen speleologem, ale i autorem vědeckých popisů jeskynních živočichů. ...