Ozvěna života

Chlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel: “Aaaaaa!” Vedle bolesti zaslechl z hor hlas, který zopakoval: “Aaaaaa!” Ze zvědavosti …