Proč někteří z nás nemají jediné poslání

Čím chceš být, až vyrosteš? No, pokud si nejste jisti, že chcete dělat jen jednu věc po zbytek svého života, nejste sami.

V následujících 12 minutách spisovatelka a výtvarnice Emilie Wapnick popisuje typ lidí, které nazývá “multipotenciálové”, kteří mají během života širokou škálu zájmů a zaměstnání.

Jste jedním z nich?

Idea úzce zaměřeného života je v naší kultuře hodně romantizovaná. Je to ta představa osudu nebo jediného pravého poslání.

Představa, že ke každému patří ta jedna veliká věc, kterou jsme povoláni dělat, dokud tu jsme. A musíte přijít na to, co za věc to je, a zasvětit jí celý svůj život.

Ale, co když jste někdo, kdo to má jinak?

Co když je tu spousta různorodých oblastí, které vás zajímají? A spousta různých věcí, které chcete dělat? No, není tu moc místa, v tomhle systému, pro někoho jako jste vy. A tak se můžete cítit osamělí. Může se vám zdát, že nemáte žádný životní smysl. Může vám připadat, že je s vámi něco v nepořádku.

Vůbec nejste v nepořádku. Jste totiž multipotenciál.

Pokud si z mé řeči odnesete jedinou věc, doufám, že to bude tato:

Přijměte své vnitřní nastavení, ať je jakékoliv.

Pokud jste duší specialista, pak se rozhodně specializujte. Tak budete dělat nejlépe, co děláte. Ale vám multipotenciálům – včetně těch, kteří jste si právě uvědomili, v těchto 12 minutách, že jimi jste taky – vám všem říkám:

Přijměte svou různorodou vášeň, následujte svou zvědavost, vstupujte do neznámých krajin. Přijetí svého vnitřního nastavení vede ke šťastnějšímu, opravdovějšímu životu.

A co je možná ještě důležitější, multipotenciálové, svět nás potřebuje.