Teal Swan: Potlačováním emocí vzniká nejvíc utrpení

Teal Swan je uznávanou spirituální učitelkou, spoluautorkou Hay House a energetickou léčitelkou.

Její přirozené vidění a vnímání našeho fyzického světa je ve formě energií co jí taky už od dětství způsobovalo problémy jak v rodině, tak ve společnosti. Její přirozené vidění a vnímání našeho fyzického světa je ve formě energií, tato schopnost jí však již od dětství způsobovala problémy jak v rodině, tak ve společnosti. Až soustředěním se přibližuje našemu fyzickému 3D pohledu na svět. Teal organizuje workshopy po celém světě kde, používá své mimořádné schopnosti, aby lidem pomohla a naučila je najít štěstí uprostřed i těch nejtemnějších okolností. Zaměřuje se na metody a postupy, které lidem znovu ukážou cestu, jak své emoce přijmout a získat vědomou kontrolu nad svým životem. A to bez dalšího strachu, potlačování či vyhýbání se projevu těchto emocí. Jejím cílem je inspirovat lidi k lepšímu sebe-poznání, sebe-projevování, rovnováze a plnohodnotnému životu ve vztazích, financích i hojnosti.

„Umožněte si cítit vše, co cítíte, potlačováním emocí vzniká nejvíc utrpení.“

Jejím hlavním cílem je inspirovat lidi k autenticitě. Pomáhá lidem, aby si dovolili projevovat emoce, které byly kvůli rodině či společnosti neakceptovatelné a potlačované. Ukazuje také, jak se tyto skryté emoce a vlastnosti zrcadlí v negativních vzorcích chování, které se pak opakovaně projevují v nevítaných životních situacích. Její synchronizační workshopy využívají výhody plynoucí ze Zákona přitažlivosti. Když jsou lidi schopní shromáždit se v jedné místnosti, znamená to, že mají podobné problémy, tužby nebo inspirace. Teal je schopna vizuálně pozorovat vibrace a myšlenkové formy účastníka na pódiu a proto tak mistrovsky a zároveň jednoduše a přirozeně pracuje na jeho konkrétním problému s tím, že odpověď a uzdravující proces se bude týkat jak konkrétní osoby, tak celé skupiny. Tohle je jenom jeden z mnoha důvodu, proč jsou její synchronizační workshopy tak silnou a transformující událostí.