Tři němečtí studenti překvapili bezdomovce

Kráčíme po ulici, pospícháme, oddělujeme se od ostatních a zaměřujeme se jen sami na sebe. Dnes to změníme, řekla si skupinka studentů a písní překvapila posedávajícího bezdomovce.

Odkaz na video: YouTube, Odkaz na web tvůrců: be japy e.V.