Umění říkat ne. Naučte se to ve vztahu a buďte šťastnější

Foto: Taras Chernus

Někteří z nás se tolik přizpůsobují, že mají problémy říkat ne. Jestli k nim patříte i vy, může pomoci toto cvičení. Především si položte následující otázky a odpovědi si opravdu promyslete.

 • Umím říkat ne bez problémů?
 • Umím vytyčit hranice?
 • Dovedu říkat věci, které partner možná nechce ani slyšet?
 • Dovedu mluvit a nepřejímat odpovědnost za to, jak bude partner reagovat?
 • Umím tohle všechno dělat se srdcem zcela otevřeným?

V ideálním světě zní odpověď na všechny tyto otázky ano. Pokud jste měli potíže odpovědět na některou z nich kladně, pak vás vybízíme, abyste si na ně napsali kladnou odpověď a vyzkoušeli si, jak vám bude vyhovovat.

Začněte každou větu slovy: „Mám svobodu…“ Například:

 • Mám svobodu říkat svému partnerovi ne.
 • Mám svobodu svému partnerovi stanovovat meze.
 • Mám svobodu říkat své partnerce věci, které možná
 • nechce slyšet.
 • Mám svobodu mluvit a nepřijímat odpovědnost za
 • to, jak má partnerka bude na moje slova reagovat.
 • Mám svobodu mluvit se srdcem otevřeným.

Všímejte si, jak se cítíte, když jste si napsali svá přitakání. Nezapomínejte, že tato přitakání nejsou v rozporu s vaší touhou naslouchat, plně se zapojit i přizpůsobovat se partnerovi, když dělá něco, co se vám líbí, co je vám příjemné. Jsou spíš určena k tomu, aby vám pomáhala sdělovat vlastní pravdu v modu zranitelnosti, což zahrnuje schopnost říkat ne, vytyčovat meze a říkat věci, které nemusejí být partnerům příjemné.

Někdy se může strach z odmítání rozpustit při troše praxe. Jestliže je tomu váš partner nakloněn, můžete si spolu zahrát hru, aby se “uvolnily svaly” na odmítání. Každý z váš střídavě požádá partnera o nějakou nehoráznost a druhý tu žádost důrazně odmítne.

 • “Sněz, prosím tě, červa” – “Ne!”
 • “Můžeš mi dát milion?” – “Ani náhodou!”

A kdoví, třeba se dokonce objeví nečekané ano:

 • “Chceš si oběhnout tenhle blok?” – “Ano!”

Autor: Don M. Ruiz