Umění veřejného projevu

Vystoupit na veřejnosti je pro mnohé situace spojená s řadou negativních pocitů jako jsou strach s odmítnutí, kompromitace, ponížení, odsouzení, strach z chyb. Velká část těchto pocitů je zcela bezdůvodná a je výsledkem projekcí v naší hlavě. Jsou to jen naše nutkavé vize neúspěchu.

Strach je větší u těch, kteří nemají s veřejným projevem zkušenosti a publikum považují za krvežíznivý dav bez citu. Ti, kteří chtějí vystupovat, jejich sebevědomí je v této oblasti větší, publikum naopak vnímají jako skupinu vnímavou, se kterou může být i legrace. To je důvod, proč dokážeme mluvit s blízkými osobami a těžce komunikujeme z cizími.

Změna směru myšlení vás může zbavit typických projevů všech strachů.

Vaše nastavení ovlivní, že strach před takovými akcemi bude minimální. Po pár minutách zjistíte, že to vlastně není tak těžké a začneme mluvit naprosto volně. Zkušenosti jsou velmi cenné, jako v každé oblasti. Musíte to prostě trénovat a stane se z vás sebejistá a autentická osobnost.

Větší strach se dostavuje hlavně v situacích, kdy nás mají lidé možnost nějakým způsobem hodnotit. A my tolik chceme udělat ten nejlepší dojem, být oblíbení a dobře vnímaní. Platí stále stejné pravidlo:

Nejdříve musíme mít rád sámi sebe, pak nás budou mít rádi ostatní.

V situacích, kdy napětí graduje, je velmi důležité uvědomit si svoji cenu. Uvědomte si, že setkání s vámi je pro lidi přínosem. A uvědomte si, že každá taková situace vás posouvá k úspěchu, kterého chcete dosáhnout. Tyto dvě myšlenky mějte v hlavě.

Největším tajemstvím mezilidské komunikace je, aby každý člověk, kterého potkáte se cítil důležitý. Když budete umět ocenit lidi a upřímně respektovat jejich individualitu a vyjímečnost, začnete navazovat kvalitní mezilidské vztahy.

Možná se teď ptáte, proč by toto všechno vám mělo pomoci, když vám jde o budování sebevědomí. Vaše sebejistota a sebevědomí se dotýká jiných lidí. Ve firmách, na úřadech, vaše úspěchy, vztahy jsou spojené s lidmi. Když budete postupovat správné, sebejistota se dostaví.

Autor: Dagmar Kadlec